قبرستان جن ها در ایران

ویدیو قبرستان جن ها در ایران

قبرستان جن همانند نامش مکانی ترسناک است. مردم تیس در چابهار اینجا را مکان دفن اجنه میدانند ولی با این وجود قبرستان خود اهالی نیز در همسایگی همین محل قرار دارد. سیستان و بلوچستان یکی از بخش های قدیمی و تاریخی ایران است که از نظر توسعه و سطح زندگی جز محرومترین مناطق ایران محسوب […]

CLOSE
CLOSE