*ویدیو* 10 انسان عجیب که باور نمیکنید واقعی اشند

۱۰ انسان عجیب که باور نمیکنید واقعی باشند

اکثر انسانها دارای زندگی های معمولی هستند و به همین روال نیز به زندگیشان ادامه میدهند ولی در دنیا انسانهایی وجود دارند که دارای قدرت ها و سبک زندگی نامتعارفی هستند تعداد این افراد زیاد نیست اما قدرتهایشان عجیب و باور نکردنی است. با ما با ۱۰ نفر از این افراد خارق العاده آشنا شوید. […]

تاثیر عجیب موسیقی در هیجان انسان

موسیقی با انسان چه می کند ؟ انسان از همان آغاز تولد با نوای دل نشین لالای مادر آوایی خوش و موزن انس گرفته است . صدای آب ، صدای گنجشک ها در شروع یک صبح دل پذیر ، خش خش برگها در زیر پای رهگذران در پاییز ، صدای نم نم باران و امثال […]