چگونه اضطراب را مهار کنیم ؟

چگونه اضطراب را مهار کنیم ؟ اضطراب چیست ؟ اضطراب عبارتند از ناآرامی ، ترس ، هراس ناخوشایند و پیش رونده با احساس خطر قریب الوقوع که از منبع آن قابل شناسایی نیست . ولی نقش مهمی را در روان انسان دارد . در رشد طبیعی انسان نیز کم تاثیر نیست . اضطراب فرآیند آگاه […]

بوی بد عرق را چه کنیم ؟

بوی بد عرق را چه کنیم؟ عرق  مایعی که عمدتا شامل آب است و توسط غدد تعریق از پوست بدن پستانداران خارج میشود عرق می گویند . در انسان عرق کردن برای تنظیم درجه حرارت بدن است . در باور های عمومی که دلیل علمی ندارد آمده است که تعریق برای دفع سموم بدن انجام […]

CLOSE
CLOSE