صابون با پوست بدن و صورت چه میکند؟

صابون با پوست بدن و صورت چه می کند ؟ نقش صابون بر روی پوست : بعضی از مردم عادت کرده اند که صبحها که از خواب بیدار میشوند برای شستن صورتشان از صابون استفاده میکنند. اگر شما جز این دسته افراد هستید بهتون توصیه میکنیم که این عادت را ترک کنید . زیرا استفاده […]

CLOSE
CLOSE