داستان دبی؛ چگونه بیایان تبدیل به شهر شد؟

داستان دبی؛ چگونه بیایان برهوت تبدیل به شهر شد؟

دبی بدون شک از قطب های اصلی گردشگری و تجاری خاورمیانه محسوب میشود. اما در پس این شهر رویایی چه گذشته ای وجود دارد؟ دبی چگونه به تمدن امروزه اش رسیده است؟ کلونی را همراهی کنید.

اردوگاه فضایی دبی کمک میکند تا در مریخ زندگی کنید!

ناسا قصد دارد در دوبی اردوگاه فضایی بسازد. این موضوعی است که اخیرا از سوی این شرکت مطرح شده است.موضوعی که می توان برای اهالی دوبی نیز حائز اهمیت بسزایی باشد. ساخت نخستین اردوگاه فضایی ناسا در دوبی می تواند حائز اهمیت زیادی باشد چرا که دوبی در تلاش است پیشرفت کند.قرار است این اردوگاه […]

CLOSE
CLOSE