بوی بد عرق را چه کنیم ؟

بوی بد عرق را چه کنیم؟ عرق  مایعی که عمدتا شامل آب است و توسط غدد تعریق از پوست بدن پستانداران خارج میشود عرق می گویند . در انسان عرق کردن برای تنظیم درجه حرارت بدن است . در باور های عمومی که دلیل علمی ندارد آمده است که تعریق برای دفع سموم بدن انجام […]

توفو از چه چیزی درست میشود ؟

توفو از چه چیزی درست میشود ؟ توفو از شیر سویا دلمه بسته تهیه می شود . همانطور که میدانید بر اثر یک عامل اسیدی شیر گاو و گوسفند و یا بز تبدیل به پنیر میشود . شیر سویا نیز را میتوان به پنیر تبدیل کرد به نام توفو TOFU . بعد از اینکه لخته […]

CLOSE
CLOSE