ناخن ها بیماری کبدی را نشان میدهند

ناخن ها بیماری کبدی را نشان میدهند

تغییر رنگ ناخن های شما می تواند نشانه بیماری کبد باشد. در ادامه بیشتر با ان آشنا می شوید. *رنگ زرد ناخن – بیماری کبد (زردی )ناخن – بیماری های ریوی (کمبود اکسیژن سبب زرد شدن ناخن ها می شود ) – بیماری های کلیه (بیماری های کلیه یکی از دلایل افزایش بیلی روبین در […]

CLOSE
CLOSE