آدم فضایی ها بالاخره به زمینی ها پیغام فرستادند

آدم فضایی ها بالاخره به زمینی ها پیغام فرستادند

گروهی از آدم فضایی ها به زمینی ها پیغام فرستادند، این ستاره‌شناسان اخیرا  نوعی سیگنال رادیویی شدید و مرموز با فرکانس پایین را کشف کرده‌اند که از نقطه‌ای ناشناخته در فضا با برخورد به زمین منفجر شده‌ است. سیگنال های ادم فضایی ها این سیگنال‌های کم‌بسامد در محدود ۵۸۰ مگاهرتز منتشر می‌شود که تقریبا ۲۰۰‌مگاهرتز […]

CLOSE
CLOSE