سازمان فضایی آمریکا معجزه شق القمر پیامبر را اثبات کرد

سازمان فضایی آمریکا معجزه شق القمر پیامبر را اثبات کرد

حتما درباره معجزات پیامبر اکرم شنیده اید. یکی از این معجزات پدیده ی شق القمر است. معجزه ای که طی آن به اراده خداوند پیامبر توانست در شبی که ماه بصورت کامل بود آن را به ۲ نیم کامل تقسیم کند حالا بعد از گذشت چند صد سال سازمان فضایی آمریکا این پدیده را به […]

CLOSE
CLOSE