آتش سوزی خودروهاو نکات ایمنی

آتش سوزی خودروهاو نکات ایمنی آتش سوزی خودرو از حوادث فوق العاده خطرناک و زیان آور است که در محل های مختلف اعم از تعمیرگاه خودرو ، داخل پارکینگ خانه و یا ضمن عبور از خیابان ها وجاده ها امکان وقوع دارد.در تعمیرگاه خودرو به طور معمول در اثر عدم رعایت نکات ایمنی ، مثل […]

CLOSE
CLOSE