روی گوشی موبایل سونوگرافی بگیرید

روی گوشی موبایل سونوگرافی بگیرید

تماشای سونوگرافی روی موبایل هوشمند محقق شد. این اقدام بر اساس تلاش های گروهی از پژوهشگران رخ داده است. استفاده از سیستم خانگی سونوگرافی سیستم فراصوت یکی از ارکان اصلی این سیستم سونوگرافی است. این سیستم سونوگرافی را می توانید در هر مکانی مورد استفاده قزار دهید. این روزها بسیاری از مردم در تلاشند تا […]

CLOSE
CLOSE