چرا صدایمان با صدای ضبط شده متفاوت است ؟

چرا صدایمان با صدای ضبط شده متفاوت است ؟ چه اتفاقی برای صدایمان می افتد ؟ تا به حال دقت کرده اید هنگامی که در فیلم و صدای ضبط شده ای از خودتان ، وقتی صدای خودتان را میشنوید ، برایتان ناآشناست ؟ صدایی که از خودمان میشنویم ، صدای واقعی ما نیست . ما […]

CLOSE
CLOSE