چیزهایی که نباید در مایکروفر گرم کنیم

چیزهایی که نباید در مایکروفر گرم کنیم

استفاده از ماکروویو بسیار کارها را آسان کرده و روز به روز بازار خرید آن رونق بیشتری میگیرد. اما برای استفاده از ماکروویو باید از چه نوع ظروفی استفاده کرد؟ با کلونی همراه باشید

CLOSE
CLOSE