۱۰ چیزی که باید آنها را دور بریزید

۱۰ چیزی که باید آنها را دور بریزید : ۱- یک مسواک که بیش از ۴ ماه استفاده شده است : انجمن دندانپزشکی آمریکایی (ADA) می گوید بهتر است مسواک خود را هر سه یا چهارماه عوض کنید . زیرا میکروب های مسواک قدیمی ممکن است شما را بیمار کند . ولی مسواک فرسوده تاثیر خیلی […]

CLOSE
CLOSE