تقلب در لاستیک‌های خودرو در مغازه‌ها عامل سوانح مرگبار

تقلب در لاستیک‌های خودرو در مغازه‌ها عامل سوانح مرگبار

لاستیک های غیراستاندارد بسیاری از سوانح مرگبار خیابان‌های ایران را رقم می زنند. شاید جالب ترین آن، پدیده ای است که در فضای مجازی گل کرد و آن عاج دار کردن لاستیک های دست دوم و فروش آن به جای لاستیک نو است. به جز این اعضای انجمن لاستیک ایران می گویند که انبارهایشان پر […]

CLOSE
CLOSE