تجارت پرسود و کثیف معابد هندی با موهای مردم

تجارت پرسود و کثیف معابد هندی با موهای مردم

طبع اکستنشن موهای طبیعی به شدت میان خانم ها شایع شده و البته قیمت زیاد آن هم قابل چشم پوشی نیست. در این میان سوال پیش می آید که سرگذشت این موها چیست؟از کجا می آیند؟ با کلونی همراه باشید

CLOSE
CLOSE