۲۰اشتباه آرایشی

۲۰اشتباه آرایشی ۱_ نشستن منظم و دقیق برس های آرایشی     ۲_ استفاده کردن از پودر برنزه کننده برای تمام صورت   ۳_ تست کردن رنگ کرم آرایشی   یا هر محصول رنگی آرایشی بر روی پوست دست ۴_ خوابیدن با پوست دارای آرایش   ۵_ استفاده ی نادرست و غیر حرفه ای ازکانسیلر […]

CLOSE
CLOSE