داستان دبی؛ چگونه بیایان تبدیل به شهر شد؟

داستان دبی؛ چگونه بیایان برهوت تبدیل به شهر شد؟

دبی بدون شک از قطب های اصلی گردشگری و تجاری خاورمیانه محسوب میشود. اما در پس این شهر رویایی چه گذشته ای وجود دارد؟ دبی چگونه به تمدن امروزه اش رسیده است؟ کلونی را همراهی کنید.

CLOSE
CLOSE