۵ روش برای بی تفاوتی به حرف مردم

بسیاری از ما عادت بسیار بدی داریم که حرف دیگران برایمان خیلی مهم هست و گاهی تصمیماتمان را براساس فکر و حرف بقیه میگیریم. شاید بعضی از ما دلمان بخواهد که این عادت را کنار بگذاریم و برای خودمان زندگی کنیم.اما نمیتوانیم ،بلد نیستیم یا برایمان ترک عادت سخت است. ما در این ویدیو به […]

CLOSE
CLOSE